Home
ปชส.รร.บล. 89/2560 : การอบรมปฏิบัติการบูรณาการหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้แ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 เวลา 09:34 น.

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนสถานศึกษาพอเพียง เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการบูรณาการหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่แผน

การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2  เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับครูผู้สอนสถานศึกษาพอเพียง และตระหนักถึงคุณค่าการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานำไปสู่การบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ดำรงตนตามวิถีของศาสตร์พระราชา สามารถรักษามาตรฐานและสร้างความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 เวลา 09:37 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting