Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2560 ปชส.รร.บล. 107/2560 : ทัศนศึกษา ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก
ปชส.รร.บล. 107/2560 : ทัศนศึกษา ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 09:55 น.

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน มีประสบการณ์ทางสังคมร่วมกัน มีทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม รวมทั้งได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างทั่วถึงทุก ๆ คน (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting