Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2554 เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 10:30 น.

    

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา  ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่พร้อมประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting