Home ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร

ประกาศประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรม “งานมหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย หัวข้อการประกวด “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”

Download Document Click HERE!!

สถิติการเข้าชม

577751
วันนี้วันนี้368
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้450
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้1954
เดือนนี้เดือนนี้5764
ทั้งหมดทั้งหมด577751
ข้อมูลผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 11:13 น.

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสุภาพ            นามสกุล     แจ่มหม้อ

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

ภูมิลำเนา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

2. ประวัติการศึกษา

2.1 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขา สังคมศึกษา  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

2.2 จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

3. ประวัติการทำงาน

- พ.ศ.2523 ครู 1 โรงเรียนบ้านวังชะโอน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านลานทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2537 ศึกษานิเทศก์ 5 สปก.ปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2540 อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

4. เกียรติประวัติ

- พ.ศ.2538 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปี 2538 จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2540 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สายผู้บริหาร ประจำปี

2540 จังหวัดกำแพงเพชร จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร

- พ.ศ.2545 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ

ประจำปี 2545 จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปางศิลาทอง

- พ.ศ.2546 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงาน

คณะกรรมการคุรุสภาอำเภอคลองลาน

- พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี พ.ศ.2548 จากสมาคมครูอำเภอ

คลองลาน

- พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2551

- พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ผู้บริหารที่มีผลงานการบริหารดีเด่น มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practices) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ.2553 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้รับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร ได้เป็นผลสำเร็จ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 11:27 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting