Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1513
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 921
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 961
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 957
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 944
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 941
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1063
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1025
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 994
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1219
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 900
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 912
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 941
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 877
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 962
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 883
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 975
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting