Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน ปี 2551
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต" Administrator 1636
2 กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีกา Administrator 1045
3 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Numb One Administrator 1089
4 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สพท.กพ2 Administrator 1094
5 อบรมโครงการ "คุณธรรมจริยธรมนักเรียน" Administrator 1057
6 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ สพท.กพ 2 โครงการ " ห้องสมุดมีชีวิต" Administrator 1074
7 โครงการ " ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเด็กวัยเรียน " Administrator 1203
8 โครงการ " พัฒนาทักษะกีฬา " Administrator 1148
9 โครงการ "พัฒนาคุณภาพวิชาการ เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT(ประจำเดือนมิถุนายน)" Administrator 1114
10 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " Administrator 1327
11 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2551 Administrator 1008
12 รณรงค์โครงการลดโรคไข้เลือดออก ปี 2551 Administrator 1031
13 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2551 Administrator 1058
14 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2551 Administrator 1014
15 พิธีไหว้ครู ปี 2551 Administrator 1095
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 Administrator 979
17 ได้รับคัดเลือกเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลคลองน้ำไหล" จากกระทรวง ICT Administrator 1097
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting