Home กิจกรรมและประกาศของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรม “คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 09:24 น.

    

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้จัดกิจกรรม “คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554”  ตามโครงการรูปแบบการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กทั่วไป เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ด้อยโอกาส และผู้พิการ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม “คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554” ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ และนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านหัวรัง ศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 09:30 น.

    

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ผ.อ.สุภาพ  แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านหัวรัง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต, โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 266 จาก 282
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting