ปชส.รร.บล. 13/2561 : การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.4 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 12:27 น.

วันที่ 25 มกราคม 2561 ทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงหล่ม ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.4 พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพตนเอง (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)